Prædiken på sjette søndag efter påske
Kategorier: Undervisningsmateriale
Skrevet: 1942.xx.xx
Udgivet: xxxx.00..xx
Reference:
KMF-opstilling:
Kommentar

Tværfagligt forløb i dansk og kristendomskundskab. Dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse. Kristendomskundskab: Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre.

Eksterne links

Dette dokument har ingen eksterne links.

Transskriberet fil af dette dokument
Kildefiler til dette dokument (Tryk på et vilkårligt billede for at forstørre det)