5850

unikke, indscannede dokumenter i arkivet

hvoraf 2869

af disse er blevet transskriberede, samt

36

forskellige dokumentkategorier