Et Barndomsminde
Kategorier: Genfortælling af bibelske tekster
Skrevet: 1941.xx.xx
Udgivet: 2021.03.31
Reference: Kristeligt Dagblad
KMF-opstilling:
Kommentar

Novellen er en gendigtning af Bibelens beretning om Jairus’ datter, som Jesus opvækker fra de døde. Det er sandsynligvis Kaj Munks første novelle. Manuskriptet er ikke dateret, men diverse kilder tyder på, at novellen er skrevet i november 1941, og at det var planen, at den skulle offentliggøres i avisen, Nationaltidende. På det tidspunkt havde både Munk og Nationaltidende imidlertid fået meget store vanskeligheder med censuren. Munk var i meget høj grad kommet i censurens søgelys, og avisens redaktør, Aage Schoch, stod simpelthen til at miste sit job, fordi han ikke i tilstrækkelig grad havde samarbejdet med censuren. Det lader til, at novellen på den baggrund ikke er blevet bragt i avisen. Tilsyneladende har novellen heller ikke senere været offentliggjort.

Manuskriptet har været i privat eje indtil 23/3 2021, hvor det blev købt på auktion af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet. Det er transskriberet af Jette Vibeke Damsgård Madsen og Peter Øhrstrøm.

Transskriberet fil af dette dokument

Din browser understøtter ikke visning af PDF-dokumenter. Download PDFen istedet.

Filen kan downloades her: Barndomsminde_230321_Daniel - Jette.pdf

Hvis du har kommentarer til transkriptionen af dette dokument er du meget velkommen til at tage kontakt til os. Kontakt Peter Øhrstrøm.

Kildefiler til dette dokument (Tryk på et vilkårligt billede for at forstørre det)